kloakmester

Kloakrensning

En stoppet kloak eller et stoppet afløb skal laves hurtigst muligt, da der ellers kan der opstå lugtgener i huset og andre ubehageligheder. Det kræver en autoriseret kloakmester at ordne forstoppede kloakker, faldstammer, toiletter og ud- og indvendige afløb med kloakrensning eller spuling.

Et tilstoppet toilet

Et stoppet toilet er det mest akutte og generende problem i forbindelse med tilstoppede afløb. En kloakrensning er for eksempel nødvendig, hvis dit toilet er tilstoppet. Du ved, at dit toilet er tilstoppet, hvis vandet forsvinder langsomt, eller hvis det klukker mærkeligt, når man skyller ud i toilettet. Det vil ofte betyde, at at kloakledningen er stoppet. Dette problem vil gerne forekomme, når mange mennesker benytter toilettet på samme tid – som oftest om morgenen. Her vil toiletpapir, som ikke er opløst, nemt kunne samle sig som en prop, da der er mange bøjninger på en kloakledning. Hvis man smider andet end toiletpapir i toilettet såsom vatpinde, bind og vatrundeller, vil det også kunne sætte sig som en prop, da det ikke kan opløses i vand. Her vil en kloakrensning være løsningen på problemet, så man igen kan få en velfungerende kloakledning og funktionelt toilet.

kloakservice København

Når vandet løber langsomt fra afløb eller vask

Hvis vandet løber langsomt fra afløb eller vask, er årsagen ofte, at vandlåsene trænger til at blive renset. Problemet er ofte ikke ligeså generende som et tilstoppet toilet, men det kan stadig være meget irriterende. Her kan en kloakrensning også være løsningen på problemet. Det kan dog i nogle tilfælde være muligt at rense vask eller vandlås selv. Her er det dog vigtigt at holde sig fra kraftige kemikalier som kaustisk soda, fordi stoffet er så kraftigt, at det kan ætse selve afløbsrørene op. Dette vil gøre skaden langt større end den allerede er. Det er desuden et produkt, som er meget skadeligt for miljøet, så derfor er det vigtigt at begrænse det.

En kloakrensning giver dog et godt resultat uden at være særligt skadeligt for miljøet, og derfor er en kloakrensning nogle gange også den bedste løsning, selvom tilstoppelsen i et afløb ikke umiddelbart er stor. Ved at bruge en virksomhed med autoriseret kloakservice til kloakrensningsproblemer, sikrer du dig, at problemet bliver løst hurtigt og godt. Du undgår på den måde, at en tilstoppet kloak ikke bliver en gene for dig i en længere periode.

De fleste kloakmestre har ekspertise inden for en lang række af kloak relaterede problemer, eksempelvis kloakrensning, og de kan udføre kloakrensning af dit afløb eller kloakledning af højeste kvalitet.

Leon Petersen A/S
Baldershøj 1
2635 Ishøj
Tlf: 70 88 15 48